Kategorier
Andevärlden

Andekontakt

Det finns många sätt för en person som vill att få kontakt med andevärlden. Många är dock ense om att leken anden i glaset inte är det bästa sättet eftersom man aldrig kan veta vilken form av energi man får kontakt med, och för att den lätt kan förväxlas med en lek. Vissa säger att det rentav kan vara farligt, och genom tiderna har det diskuterats om kontakt med andevärlden kan vara farligt för den mentala hälsan.

Redan under 1800-talet när spiritismen började bli mer populär spreds nya sätt att få kontakt med andevärlden väldigt snabbt. Om en person hörde knackningar påstod snart fler att de också hörde knackningar. När seanser upptäcktes som ett sätt att få kontakt med döda dök det upp många medium som höll seanser. Något liknande hände första gången någon tyckte sig fånga ett spöke genom fotografering.

Det finns olika sätt att förbereda sig inför kontakt med andar, men det kan vara klokt att vara respektfull och inse att det är allvar. Att meditera innan är bra och ett sätt att få kontakt är genom automatisk skrift. Det innebär att man lägger en penna mot papper och känner efter vad pennan ska skriva och hur den ska styras över pappret. Sen försöker man tolka det som skrivits.

Att en närvaro helt eller delvis tar över kroppen är ett sätt för människor att få kontakt. Att en ande talar genom en levande person är ett exempel på hur det kan te sig. Det är inte något som alltid hänvisas till då det kan tyckas skrämmande. Det vanligaste är att använda kanalisering och försöka att fokusera på kontakt genom att vara öppna sig för den genom meditation.

Kategorier
Andevärlden

Medium

Om man inte vill kontakta andevärlden på egen hand kan man med hjälp av ett medium få meddelanden från andra sidan. De erbjuder ofta både privata sessioner samt seanser för större grupper. Medium får kontakt med andevärlden genom att de får till sig känslor, bilder och andra förnimmelser från sina sinnen. Med hjälp av sin intuition kan de sedan klura ut vad anden på andra sidan försöker säga. Det finns inga regler för hur det här ska gå till utan olika personer gör på sitt sätt.

En större seans är ofta mindre personlig och kan handla om att det spökar på en arbetsplats. En seans kan hjälpa för att få insikt om vad som händer på platsen. Ett medium kan också hjälpa anden på platsen att söka sig vidare mot ljuset och över andra sidan.

En del människor upplever tunga och jobbiga energier hemma eller drabbas kanske ofta av krämpor eller huvudvärk efter en flytt till ett nytt hem. Ett medium kan ibland då komma hem till dem och hjälpa till att rena hemmet från gamla energier så att hemmet åter igen känns trevligt och de mår bra igen.