Guider har som uppgift att vägleda människor genom livet. De känner väl till alla livets svårigheter och kan därför relatera till dem på ett mänskligt sätt. Det finns många olika sorters guider men de flesta människor har åtminstone en guide som har som uppgift att följa dem och hjälpa till när det behövs. Genom att vara öppen för, och be sin guide om hjälp kan människor få vägledning när de behöver den hela livet igenom. För den som upplever det svårt att få kontakt med sin guide finns kurser att gå för att lära sig mer.

Det som både guider och änglar har gemensamt är att man kan kalla på dem, och precis som människor har många guider finns det även olika änglar. En ängel behöver inte nödvändigtvis vara från en annan dimension. Det kan vara en levande människa som gjort mycket bra för sina medmänniskor, och vars mål i livet är att hjälpa och föra mänskligheten framåt i positiv riktning. En skyddsängel kan finnas nära för att se till att du inte råkar illa ut. Ärkeänglar finns det flera av, och hur många de är beror lite på vilken tro man har. Ofta nämns de som sju stycken inte bara inom kristen tro utan även inom spiritualismen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *