Spiritism

Spiritismen uppkom på 1800-talet när fransmannen Allan Kardec började undersöka medium och det mediala. Spiritismen kan enklast förklaras som den fran

Read More

Andlighet

Andlighet i sin ursprungsform syftar till den närhet man känner till den helige ande, men har kommit att anta en mer personlig form under årens gång.

Read More

Andar

En ande är en människa utan en fysisk kropp. Den som tror på andar tror att medvetandet fortsätter efter döden och att anden går över till andra sidan

Read More

Andekontakt

Det finns många sätt för en person som vill att få kontakt med andevärlden. Många är dock ense om att leken anden i glaset inte är det bästa sättet ef

Read More

Medium

Om man inte vill kontakta andevärlden på egen hand kan man med hjälp av ett medium få meddelanden från andra sidan. De erbjuder ofta både privata sess

Read More