Spiritismen uppkom på 1800-talet när fransmannen Allan Kardec började undersöka medium och det mediala. Spiritismen kan enklast förklaras som den franska ursprungliga versionen av modern spiritualism. Kardec lade ner mycket jobb och tid på att undersöka den andliga världen och medium genom att utföra stora mängder intervjuer med medium. Han sammanställde informationen i flera böcker.

Spiritismen skiljer sig något från den moderna spiritualismen på så sätt att den bland annat tror mer på reinkarnation. Den här tron motsäger spiritualismen på det sättet att reinkarnation försvårar, om inte faktiskt motbevisar kontakt med andevärlden. Spiritualismen har dock förändrats mycket genom tiderna och gör det fortfarande, och det finns idag en del moderna spiritualister som tror på reinkarnation.

En annan stor skillnad är att spiritismen inte har sina egna kyrkor på samma sätt som spiritualismen. Det har inte heller funnits ett lika stort behov att skapa kyrkor då spiritismen i sin tro inte övergivit den kristna tron på samma sätt som spiritualismen gjort. Spiritismen fokuserar istället på individen, dagliga personliga och andliga frågor samt fokuserar inte lika mycket på individens personliga kontakt med andevärlden. Spiritualismen å andra sidan har skapat egna kyrkor. Spiritualismen har stort fokus på individens möjlighet att få kontakt med andevärlden och det är en av grundstenarna deras kyrka vilar på.

Spiritismen i sig försöker inte vara eller efterlikna en religion, men en del av dess följare, bland annat en man från Brasilien vid namn Chico Xavier skrev mängder av böcker med kristen underton baserade på andliga upplevelser. Även Kardec tros ha varit kristen även om den kristna kyrkan inte accepterade eller respekterade hans efterforskningar om andevärlden.

På många håll accepteras ännu inte idag att man blandar ihop termerna spiritism och spiritualism. Medan spiritualismen ses mer som en rörelse anses spiritismen vara mer som en filosofi. Det är dock inte helt ovanligt att de båda termerna blandas ihop, eller att modern spiritualism ses som en ny variant av den gamla spiritismen. Ursprungligen är de olika, och beroende på vilken tro man har och var i världen man befinner sig delar sig också åsikterna om vad som egentligen är vad. Spiritismen i sig är fortfarande relativt utbredd i bland annat Brasilien och Filippinerna medan den moderna spiritualismen är mer utbredd i västvärlden och i Australien.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *