Det finns idag i Sverige och runtom i världen många spiritistiska och spiritualistiska kyrkor och föreningar som aktivt tror på och utövar spiritualism. Även om mycket bottnar i spiritism är det många som föredrar ordet modern spiritualism istället då de anser att ordet spiritism är förlegat och inte helt förenligt med deras tro.

Spiritualister tror på det övernaturliga, att själen överlever kroppen och att det går att kommunicera med andar. Det här sker via medium och under seanser. I tron ingår tanken att kommunikation med andar ska vara öppen för alla och att färdigheten går att öva upp.

Många spiritualister menar att rörelsen fick fart i samband med systrarna Fox under 1800-talet. Kate och Margaret Fox fick kontakt med anden efter en person som hade mördats i deras hus. De höll seanser och lyckades få ett stort antal människor att tro på deras upplevelser. Spiritismen och tron på att kontakt med andar kunde etableras under en seans blev populär mycket tack vare systrarna Fox verksamhet. Tyvärr är det svårt att säga om systrarna själva verkligen trodde på att något hänt i huset, då en av dem flera årtionden senare erkände att de knäppt med knäna och framkallat en del av de ljud som förekommit i huset. Det finns dock även uppgifter om att de senare tillbakavisat det här erkännandet. De kunde dock leva på sina seanser och kontakter med andevärlden under lång tid.

Skillnad mellan spiritualism och andlighet

Vidare finns det en skillnad mellan spiritualism och andlighet. Andlighet beskrivs enklast som en personlig och inre resa som gradvis kan byggas upp mot ett högre medvetande. Spiritualism syftar på att själen lever vidare samt kontakt med andevärlden och liknar mer en tro och religion i sitt utövande. Det råder del delade meningar om spiritualistiska företrädare ska eller inte ska tjäna pengar på sina kontakter med andevärlden. Vissa menar att medium säljer sina egon medan andra ser det som ett yrke och att de tar betalt för sin tid.

Den spiritualistiska tron bygger på 7 grundprinciper:

1. Guds faderskap – erkännandet av en skapande kraft i universum.

2. Människans brödraskap – hela mänskligheten är som en stor familj.

3. Gemenskap med andevärlden och änglarna – en kommunikation mellan den här världen och andevärlden.

4. Människosjälens fortsatta existens – tron på att den skapande kraften är evig då energi enbart ändrar form men ej förstörs.

5. Personligt ansvar – där allt som sagts och gjorts ligger i händerna hos den som sagt och utfört det.

6. Kompensation och vedergällning av alla goda och onda gärningar som gjorts på jorden – man får vad man ger i handling och ord.

7. Evig utveckling öppen för varje mänsklig själ – en öppenhet för andlig och själslig utveckling gör den möjlig.

Spiritualismen och dess anhängare tror på att deras tro skiljer sig från andra religioner bland annat för att spiritualismen går att bevisa genom kontakt med andevärlden. Andlighet ses som ett sätt att nå det andliga genom egna upplevelser, medan religion ses som ett sätt att nå det andliga via andra människors upplevelser. På så sätt ses också spiritualismen som mer direkt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *